Skip

News Portal

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

जीवन शैली फोटो फिचर समाचार

मन्त्रीद्वय प्रदीपकुमार ज्ञवाली र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ काष्ठमण्डप मन्दिरको पुनःनिर्माण कार्यको अवलोकन गर्दै

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शुत्ररबार काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएको काष्ठमण्डप मन्दिरको पुनःनिर्माण कार्यको अवलोकन गर्दै । काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण काम ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तस्बीर: रोशन सापकोटा/रासस

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शुत्ररबार काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएको काष्ठमण्डप मन्दिरको पुनःनिर्माण कार्यको अवलोकन गर्दै । काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण काम ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तस्बीर: रोशन सापकोटा/रासस

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शुत्ररबार काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएको काष्ठमण्डप मन्दिरको पुनःनिर्माण कार्यको अवलोकन गर्दै । काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण काम ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तस्बीर: रोशन सापकोटा/रासस

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शुत्ररबार काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएको काष्ठमण्डप मन्दिरको पुनःनिर्माण कार्यको अवलोकन गर्दै । काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण काम ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तस्बीर: रोशन सापकोटा/रासस

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शुत्ररबार काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएको काष्ठमण्डप मन्दिरको पुनःनिर्माण कार्यको अवलोकन गर्दै । काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण काम ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तस्बीर: रोशन सापकोटा/रासस

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शुत्ररबार काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएको काष्ठमण्डप मन्दिरको पुनःनिर्माण कार्यको अवलोकन गर्दै । काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण काम ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तस्बीर: रोशन सापकोटा/रासस

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शुत्ररबार काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएको काष्ठमण्डप मन्दिरको पुनःनिर्माण कार्यको अवलोकन गर्दै । काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण काम ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तस्बीर: रोशन सापकोटा/रासस

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शुत्ररबार काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएको काष्ठमण्डप मन्दिरको पुनःनिर्माण कार्यको अवलोकन गर्दै । काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण काम ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तस्बीर: रोशन सापकोटा/रासस

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शुत्ररबार काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएको काष्ठमण्डप मन्दिरको पुनःनिर्माण कार्यको अवलोकन गर्दै । काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण काम ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तस्बीर: रोशन सापकोटा/रासस

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शुत्ररबार काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएको काष्ठमण्डप मन्दिरको पुनःनिर्माण कार्यको अवलोकन गर्दै । काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण काम ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तस्बीर: रोशन सापकोटा/रासस

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शुत्ररबार काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएको काष्ठमण्डप मन्दिरको पुनःनिर्माण कार्यको अवलोकन गर्दै । काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण काम ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तस्बीर: रोशन सापकोटा/रासस